تبلیغات
سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan - اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی
مرتبه
تاریخ : 1391/12/22

به اطلاع تمام جدید الشمولان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور رسانیده می شود که طبق اطلاعیه های مکرر قبلی هیچ گونه تبدیلی برای جدید الشمولان وجود ندارد. طوریکه معلوم است درورق جوابات، مشمولین  امتحان کانکور تعهد نموده اند که با کامیابی اقدام به تبدیلی ننموده و از این رو در انتخاب نهاد تحصیلی مورد نظر شان دقیق می باشند. در پهلوی آن لایحه تبدیلی های محصلان  تبدیلی جدید الشمولان را روی دلایل معین و از جمله بی نظمی های فراوان در مؤسسات تحصیلی، برهم خوردن توازن در ظرفیت نهاد های تحصیلی و صدمه زدن به کیفیت تحصیلی منع نموده است.

از اینرو اکیداً به اطلاع تمام جدید الشمولان نهاد های تحصیلی کشور رسانیده می شود که با ازدحام بیش از حد دروزارت تحصیلات عالی و درک ضرورت برای ایجاد نظم بهتر، مزاحم کارمندان وزارت تحصیلات عالی و ادارات پوهنتون ها نشده و در عوض به آغاز تحصیل موفقانه خویش بپردازند.

البته پروسه تبدیلی ها همه ساله در ماه های جدی و دلو صرف در جریان دو ماه تحت نظر کمیسیون مؤظف صورت می گیرد.


طبقه بندی: اخبار، 
ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان
موسس وبسایت
نظر سنجی
بهترین آموزشگاه شهر کابل کدام است؟

صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات
cpc cpm ppc ad network advertising